HONGER EN DORST NAAR GODS WOORD IN KENIA

Zendingsreis naar Kenia van 13 mei tot 4 juni 2022

“Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten.” (Openbaring 3:8)

“Je hebt over m’n broer geprofeteerd in de jaren negentig”, zei pastor Chelule, “ dat de Heer hem de bediening van pastor zou geven. Hij heeft naast zijn eigen gemeente nu vijftien andere kerken gesticht.”

Dat zijn bemoedigende woorden om te horen na ruim twee jaar niet in Kenia geweest te zijn. God is goed! Vanuit onze ‘standplaats’ Nkong Hills, waar we logeerden bij onze gastheer Bishop William Tuimising, hebben we verschillende kerken bezocht om hen te dienen met Gods woord.

Deliverance Church Embul Bul. In de dagelijkse lunchtime meetings en de midweek service op woensdagavond kwamen mensen, die verlangend waren om Gods woord te horen. Sommigen sloten hun winkeltje hiervoor, maar getuigden, dat ze na afloop van de dienst juist veel meer verkochten.

De zondag met twee diensten was  een ware opwekking. Ook de kerken in Kenia hebben geleden onder de corona pandemie en waren een jaar lang gesloten. Evenals de scholen. Velen kwamen naar voren voor bekering, genezing en de doop in de Heilige Geest.

Naar de gevangenis ‘Kamiti’ in Nairobi. De oudste zoon van Bishop Tuimising heeft een gevangenisbediening en gaf ons de gelegenheid om hier het Evangelie te brengen. De groep bestond uit ongeveer 150 jongens in de leeftijd van 18 tot 21 jaar. Na de oproep wie zijn hart aan Jezus wilde geven

staken wel 25 van hen hun hand op en namen de Heer aan. 

We hebben hun als gift tandpasta en ondergoed gegeven. Want ze hebben daar echt niks. Later nog 2 voetballen, een volleybal en tandenborstels. Hun enthousiasme kende geen grenzen.

Deliverance Church Kimende van pastor Faith. Deze alleenstaande vrouw had eveneens in de jaren negentig van Eltjo een profetie ontvangen, dat ze de bediening van pastor kreeg. Ze heeft een grote kerk, die nu alweer te klein is voor deze snel groeiende gemeente. Ze wilde graag dat we profetieën uit-spraken over haar gemeenteleden. God is een sprekende God en Zijn woord zal niet ledig tot Hem terug keren. (Jesaja 55:11) In de zondagdienst kwamen mensen naar voren voor bekering , bevrijding en genezing. Een jonge man werd genezen van suikerziekte en een vrouw bevrijd van boze geesten. Halleluja! We moesten nog een op andere zondag terug komen, omdat we niet iedereen konden bedienen.

Deliverance Church Eastleigh in Nairobi. Ook daar lunchtime meetings gehouden en een midweek dienst, waar mensen krachtig werden aangeraakt door de Heer.

De laatste week zijn we nog drie dagen het binnenland in geweest. Naar Bomet, waar we in het verleden vaak gepredikt hadden. De pastors waren niet tevreden, dat we nu niet bij hen kwamen, dus heeft Bishop Tuimising een lunch-bijeenkomst georganiseerd, waar we alsnog voor deze veertien pastors konden bidden en profeteren. Grote blijdschap niet alleen om het weerzien, maar des te meer om de krachtige woorden die de Heilige Geest sprak. Zijn woord doet altijd wat Hem behaagt en waartoe Hij het  zendt. Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren. (2 Korintiërs 14:1)

Alle lof en dank aan de Here Jezus, die Zijn leven heeft gegeven op het kruis van Golgotha om zondaren te redden en Zijn bloed te vergieten tot vergeving van zonden. En door Zijn opstanding uit de doden eeuwig leven te geven aan een ieder die gelooft.

  • Hartelijk dank aan een ieder, die gebeden heeft en voor de financiële steun.
  • We konden giften geven aan enkele fulltime pastors en babykleertjes uitdelen.

Eltjo en Loes

In verband met de nieuwe privacywet (AVG) kunt u ons kenbaar maken wanneer u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

Stuur ons een mail naar info@stichtingprins.nl dan dragen we er zorg voor, dat u uit ons adressenbestand wordt verwijderd.