Financieel Jaaroverzicht over 2021

Maand Inkomsten Giften spreekbeurten Doorzendgift Overig
jan4152,230901000062,2
feb4655390507500
mrt4437,52987,5145000
apr3195269550000
mei35082675750083
jun5205465555000
jul47103710100000
aug3830228012003500
sep00000
okt00000
nov00000
dec00000
Totaal33692,725997,564501100145,2

Onderstaand is het overzicht gegeven . Een aantal punten verdienen een toelichting.

Het saldo bedroeg per 1-1-21 € € 31.572,96Kummerow

Er was een negatieve balans van 1.564,11

Dit geeft per 31-12-21  een saldo van € 30.008,85

Uitgaven

 • Allereerst het loon.  Er is in  2021  € 18736,20 loon betaald aan E.Prins. En hiervan was

      € 1380,90  vakantiegeld. Betaald is 85,5% van het minimumloon (bleek uit info van Buro

      Egmond). Verder een vrijwilligersvergoeding voor L Prins van €1740

 • Via de Nedecoregeling werd 361,44 ontvangen.
 • Onder loongerelateerde kosten  vallen de vooruitbetaalde premies en loonbelasting aan de belastingdienst. Totaal werd € 1298 aan premie betaald voor 2021.
 • Aan lidmaatschapsgeld van de Arbo unie werd  €66,55 afgedragen.
 • Aan administratiekosten voor assurantiekantoor Egmond € 181,52
 • Het contactblad werd  digitaal verzorgd .
 • Reiskosten zijn deels kosten voor de vliegreizen. Maar die waren er niet in coronajaar 2021.Wel de reisverzekering van 87 euro.
 • Dan waren er de autokilometerkosten (€ 917,30) voor spreekbeurten à 19 ct per kilometer.
 • Schenkingen zijn giften aan gemeenten overver. In totaal werd € 3627 geschonken.

Inkomsten

 • De inkomsten van spreekbeurten bedroeg€ 1350
 • Het totaal aan giften bedroeg € 24.874,87

T. van Oeveren Penningmeester