Financieel Jaaroverzicht over 2022

Onderstaand is het overzicht gegeven . Een aantal punten verdienen een toelichting.
Het saldo bedroeg per 1-1-22 € 30.008,85
Er was een negatieve balans van € 7137,22
Dit geeft per 31-12-22 een saldo van € 22871,63

Uitgaven:
Allereerst het loon. Er is in 2022 € 19217,32 loon betaald aan E.Prins. En hiervan was
€ 1406,04 vakantiegeld. Betaald is 85,5% van het minimumloon (bleek uit info van Buro Egmond).Verder een vrijwilligersvergoeding voor L Prins van €1800
Via de belastingvrije gratificatie 2021werd € 500 ontvangen.
Onder loongerelateerde kosten vallen de vooruitbetaalde premies en loonbelasting aan de belastingdienst.Totaal werd € 1295 aan premie betaald voor 2022.


Aan lidmaatschapsgeld van de Arbounie werd € 71,39 afgedragen.
Aan administratiekosten voor assurantiekantoor v Egmond € 181,52
Het contactblad werd digitaal verzorgd . Kosten voor website hosting 1 jaar waren € 121,10
Reiskosten zijn deels kosten voor de vliegreizen.Ticket Kenia E. Prins € 677,81.Ticket E. Prins Mauritius € 1.287,86 en ticket Réunion v.v. € 242,5.Hotelovernachting E. Prins 6 tot 25-11 ’22 € 922,00 .En verder de reisverzekering van 87 euro.
Dan waren er de autokilometerkosten (€ 696,55) voor spreekbeurten à 19 ct per kilometer.
Schenkingen zijn giften aan gemeenten overver. In totaal werd € 6500 geschonken. € 4000 voor Kenya en 2500 voor Mauritius en Réunion.


Inkomsten:
De inkomsten van spreekbeurten bedroeg € 1305
Het totaal aan giften bedroeg € 26.197,21

T. van Oeveren Penningmeester