Onze stichting heeft een ANBI status. Dat betekend dat uw giften aftrekbaar zijn via de belasting.

Ons RSIN-nummer is 804563846