De Bijbel zegt ons dat God ons naar Zijn rijkdom wil voorzien in ALLES wat wij nodig hebben in heerlijkheid, door Jezus Christus (Filippenzen 4 :19). Dit overbekende Bijbelvers wijst ons op de gedeelten hiervoor waar Paulus ons het principe van zaaien en oogsten uitlegt. Hij spoort de gelovigen aan om te geven met daarbij die geweldige belofte uit vers 19!

Op grond van Gods Woord geloven wij dat zaaien in een bediening niet zonder vrucht zal blijven.

Als u onze bediening wilt steunen, eenmalig of structureel kan dit via rekeningnummer NL 17 INGB 0004 5827 70 t.n.v. Stichting Prins Worldwide Ministries.

Alvast dank voor uw gift!

Onze stichting heeft een ANBI status. Dat betekend dat uw giften aftrekbaar zijn via de belasting.

Ons RSIN-nummer is 804563846